Teklif Meclis’te: Şirketin borçları siliniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi, kamu tasarruflarının artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif, 32 maddeden oluşmakta ve Hazine’nin, piyasa dengesini sağlamak amacıyla Türkiye Varlık Fonu’na özel tertip devlet iç borçlanma senetleri ihraç etmesine olanak tanıyor. Bu düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borç verme şeklinde özel tertip iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi veriliyor. Ayrıca, bu senetlerin verilmesinin bir koşulu olarak kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

BOTAŞ’IN BORÇLARI SİLİNECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni yasa tasarısı, enerji sektöründe önemli değişiklikler öngörüyor. Tasarıda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) pandemi sürecinde ve sonrasında devlet bütçesinden aldığı yüksek miktarlardaki borçların silinmesi için bir madde bulunuyor. Önerilen düzenlemeyle, BOTAŞ’ın Hazine tarafından verilen görevler sonucu biriken borçlarının, faiz ve cezaları da içerecek şekilde, Ticaret Bakanlığı tarafından silinmesi ve bu sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanması planlanıyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde, BOTAŞ’ın Rusya’dan gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatından kaynaklanan borçların da tasfiye edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şirketin sübvansiyonlu gaz satışları nedeniyle nakit akışında yaşadığı sıkıntılar ve 2022 yılında ertelenen borç ödemeleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ayrıca, şirketin finansal istikrarını sağlamak amacıyla, ödenmemiş vergiler, fonlar, paylar ve idari para cezaları gibi borçların, Hazine tarafından verilen görevlendirme bedelleriyle mahsup edilmesi hedefleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği bir düzenlemeye alternatif olarak, yasa teklifinde iki yeni madde yer alıyor. Altıncı madde ile BOTAŞ’ın doğalgaz alımlarının Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları arasına alınması, yedinci madde ile ise Cumhurbaşkanı’na, doğalgaz tedarikinin özelliklerine uygun bir ihale veya alım modeli oluşturma yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir